Visie & Voor Wie

Visie

Psychische problematiek is een uitnodiging tot groei. Zoals een tak breekt om ruimte te maken voor een knop stuwt het leven in ons naar boven en voert de druk op van binnenuit naar buiten. Deze druk wordt tegengehouden door de verdedigende muur die ons bestaan zich heeft aangeleerd in de wereld van de anderen. Door levensdruk komt ons bestaan op spanning te staan en we dreigen te worden opengescheurd. Ons masker valt. Het masker was bedoeld als bescherming tegen de anderen. Wij geloofden in ons masker, maar het wordt nu van binnenuit ondermijnd. Op voor ons onduidelijke wijze worden wij overspoeld door hevige gevoelens zoals neerslachtigheid, schuld of angst. We lopen vast. We neigen ernaar het probleem buiten ons te zoeken en het daar op te lossen. Hierdoor komen we echter nog vaster te zitten. Gevangen in de valstrik van onze oplossingspogingen worden wij tot stilstand gedwongen.

In het hier en nu verengt ons leven tot een belangrijke keuze: Blijven we geloven in ons masker en onze waarheden of staan we open voor verandering?

Raken we verbitterd en blijven we de schuld plaatsen buiten onszelf of gaan luisteren naar onszelf en nemen we de verantwoordelijkheid over ons leven? Worden we steeds duisterder, zonderen ons af en worden we steeds eenzamer of zijn we bereid om door de knie te gaan en onze fantasieën over ons leven los te laten? Om plaats te maken voor het leven moeten wij de dam openbreken. De dam, dat zijn we zelf. Om tot het licht te kunnen komen zullen we in de storm door de paniek heen moeten leren luisteren naar het gevaar. De storm komt van God. Het gevaar is onze redding. Het gevaar is de opening. Het antwoord is niet vluchten, maar overgave. Overgave brengt ons thuis. Door gehoor te geven kunnen we ruimte maken voor ontwikkeling en groei.

Voor wie?

Er is een groot verschil tussen vragen om hulp bij het uitvoeren van een bepaald plan of het vragen om hulp omdat je het niet meer weet. In het eerste geval weet je wat je wilt en heb je hulp nodig om dat uit te voeren. In het tweede geval is er geen weten meer. Het weten is gebroken en verloren. Misschien dat je het weten nog probeert terug te halen en te herstellen, maar eenmaal verloren weten keert nooit meer weder. Je hebt een nieuw weten nodig. Nieuw weten kan niet van een ander komen. Het moet vanuit jezelf komen. Degene die nieuw weten zoekt heeft geen baat bij het weten van een ander. Bij onze praktijk bieden we daarom geen weten. Wij staan samen met jou open voor jouw nieuwe weten. Wij wachten samen op jouw nieuwe weten.

Psychologische Praktijk Terugverbinding richt zich op iedereen die samen met ons wil wachten op zijn eigen nieuwe weten.

Psychologische Praktijk Terugverbinding richt zich op de behandeling van mannen die te maken hebben met somberheid, identiteitsproblemen, angsten, dwanghandelingen, relatieproblemen, moeite met grenzen aangeven, problemen met seksualiteit, agressie, verslavingen, worden aangesproken op ‘narcistisch gedrag’ of gewoon het gevoel hebben vast te lopen. De behandelaar put naast zijn achtergrond als psycholoog en zijn jarenlange ervaringen met het werken met mannen ook uit zijn eigen ervaringen.