Praktische informatie

Contact, tarief en vergoeding 

Je kan je aanmelden of een vraag stellen via het contactformulier of door te mailen naar praktijk@terugverbinding.nl. Hierna wordt er meestal een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek om te kijken of wij iets voor je kunnen betekenen. We hebben momenteel geen wachtlijst en er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

Tarieven (vanaf 1 januari 2023):

– Kennismaking (30 min.): gratis

– Vervolgconsult (45 min.): 65 euro

– Hypnotherapie (90 min.): 110 euro

Je kan ook informeren bij je gemeente of zorgkantoor naar de vergoedingen vanuit een PGB (persoongebonden budget).  Als je al een PGB voor ‘begeleiding individueel’ hebt dan is het vaak mogelijk om begeleiding daaruit te betalen. Voor meer informatie over een PGB kan je hier kijken. Als je twijfelt of je in aanmerking komt doe dan hier de PGB test.  Soms zijn er ook mogelijkheden tot vergoeding via andere uitkeringsinstanties of je werkgever.  Indien je niet in aanmerking komt voor vergoeding dan kan je vaak wel de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.

Kan je niet komen op een afspraak laat dit dan minimaal 48 uur van tevoren weten via de mail. Als je niet tijdig annuleert dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.  Op dit moment zijn er geen vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering.

Therapeutisch centrum de Oase

Psychologische Praktijk Terugverbinding is sinds 1 januari 2023 overgegaan in Therapeutisch Centrum de Oase. Binnen Therapeutisch Centrum de Oase werk ik samen met meerdere collega’s en bieden wij therapeutische behandelingen en begeleiding aan vrouwen, mannen, kinderen, jongeren, koppels en gezinnen. Voor meer informatie: www.centrumdeoase.nl.

Privacy

Voor psychologen geldt geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat de informatie die besproken wordt binnen de behandeling niet gedeeld mag worden met derden tenzij je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling. Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten kan je gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij maken geen gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.

Beroepsvereniging en klachten

Als therapeuten zijn wij gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien je het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen, eventueel in overleg met een vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de NFG). Deze is te bereiken via vertrouwenspersoon@de-nfg.nl. Als het niet lukt de klacht samen op te lossen, dan kan je een klacht indienen. Hierover via deze link meer informatie.