Home

Welkom op de website van Psychologische Praktijk Terugverbinding

Hypnose – spiritualiteit – psychoanalyse – vertrouwen – groei

Psychische klachten zijn een opening naar een diepere laag van ons bestaan. Psychische klachten zijn moeilijkheden die worden ervaren als een probleem en soms zelfs als een ‘ziekte’, maar het is het tegenovergestelde. Psychische klachten komen voort uit een genezing. Psychische problematiek komt voort uit het trekken van leven en genezing aan ons. Het leven dwingt ons tot verandering. Psychische klachten zijn een uitnodiging tot heelwording. Het is het kloppen van God aan onze deur.

Terugverbinding staat voor terugkeer naar de bron en het weer gaan stromen vanuit de bron. Een mens kan pas sterk staan als hij bereid is zichzelf te worden. Jezelf zijn is geen rol die je speelt voor jezelf of voor anderen. Jezelf zijn is blijvend jezelf worden in een overgave aan de stroom van het leven. Ieder mens raakt onvermijdelijk verstrikt in de wereld. De wereld bestaat uit de duidingen die we van anderen geleerd hebben. We zitten gevangen in deze wereld, maar ons is gegeven de mogelijkheid tot bevrijding. Dat is echter niet makkelijk. Bevrijding is een opgave. Het is onze opgave. Bevrijding betekent bevrijding van de angst. Dat betekent niet dat we niet meer bang mogen of moeten zijn. Dat zou ook weer een rol zijn die we spelen, een masker. Nee, bang zijn hoort er bij, net als verdriet, pijn, machteloosheid, maar ook vreugde, geluk, alles. Alles hoort erbij. Alles is welkom. Het gaat erom niet in paniek te raken en vertrouwen te vinden. Psychische klachten vragen om vertrouwen. En vertrouwen vinden wij op grond van liefde. En liefde vinden wij door ons te durven openen voor liefde.

Door de kern van het probleem bloot te leggen en de moed te verzamelen deze te leren kennen, leren we ons open te stellen voor een dieper vertrouwen in onszelf en in de bron van het leven en leren wij ons in liefde te verbinden met elkaar. Terugverbinding.

Psychische problematiek betekent niet dat er iets ‘mis’ is met ons. Het betekent niet dat er iets ‘mis’ is met onze ‘hersenen’. Psychische problematiek komt voort uit ons eigen verzet tegen onszelf. Wij bijten ons vast in dit verzet. Wij zijn dit verzet. De mens is in strijd met zichzelf. Bij de Psychologische Praktijk Terugverbinding nodigen wij de strijdende partijen in onszelf uit tot een gesprek.

Tijdens onze behandelingen werken we aan bewustwording hiervan middels psychoanalytische gesprekstherapie en hypnotherapie. Deze technieken sluiten aan op de erkenning van het verborgene binnen de geloofsbeleving. In de toestand van verwondering en openheid tonen zich diepere waarheden en ontstaat er ruimte voor zingeving en spiritualiteit.