Praktijk voor behandeling en begeleiding van mannen

Welkom

Bij onze praktijk werken we vanuit de visie dat psychische klachten een opening kunnen zijn naar een diepere laag van het menselijke bestaan. Het menselijke bestaan is een wonder. Wij zijn als mens onderdeel van een onbegrijpelijk groter geheel. Maar wanneer er sprake is van psychische problematiek dan maken het niet-weten, de verwondering en openheid van het menszijn plaats voor verhalen om onszelf heen die wij onbewust hebben opgebouwd en daarin lopen we vast.

De oorzaak van psychische klachten ligt vaak in het deel van ons dat we niet (er)kennen en waar we ons niet bewust van zijn. Vanuit de psychoanalyse wordt je in een luisterend gesprek uitgenodigd een verwoording en bewustwording te vinden voor je gedragspatronen, gedachten en emoties. De psychoanalyse sluit hierbij aan op de erkenning van het ongekende binnen de geloofsbeving. Zo ontstaat er ruimte voor diepere waarheden, een opening van het hart en een verbinding terug met de Bron.

“Waarlijk, de terugkeer is tot Uw Heer”. ~Koran 96:9

Contact

070 217 31 44

Cromvlietkade 1
2281TT Rijswijk

KvK-nummer

.......

Rsin-nummer

.......

bankrekeningnr.

.......