Algemene voorwaarden

 • Openingstijden: Psychologische Praktijk Terugverbinding werkt uitsluitend op afspraak op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Op zondagen zijn wij geopend van 13:00 tot 20 uur. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.
 
 • Aanmelding: Voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen door te mailen naar praktijk@terugverbinding.nl of het invullen van ons contactformulier. Omschrijf hierbij graag duidelijk wat uw hulpvraag is en let erop dat u het juiste e-mailadres invult waarop u bereikbaar bent. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. 
 
 • Betaling en annulering: Psychologische Praktijk Terugverbinding werkt op basis van zelfbetaling. Het tarief is 70 euro voor een consult van circa 50 minuten. Een lange hypnosesessie kost 100 euro  voor ca. 90 minuten. Een kennismakingsgesprek van circa 30 minuten is kosteloos. U ontvangt eind van elke maand uw factuur per e-mail. Soms komen onze facturen terecht in de map ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’. Mocht u daar gekeken hebben en toch niets ontvangen hebben neemt u dan contact op met ons via administratie@terugverbinding.nl.
 
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk de factuur op tijd te betalen, laat dit dan graag weten. Als er een openstaande rekening is waarvan de betaaltermijn meer dan 14 dagen is verstreken is het helaas niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen tot het volledige openstaande bedrag is voldaan.
 
 • Bij afzegging binnen 48 uur of geen afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering.
 
 • VergoedingOp dit moment zijn er geen vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering. U kunt ook informeren bij de gemeente of zorgkantoor naar de vergoedingen vanuit een PGB (persoongebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden tot vergoeding via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever. Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding dan kunt u vaak wel de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.
   

  U ontvangt in alle gevallen de factuur zelf en u blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur

 • Privacy: Voor psychologen geldt geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat de informatie die besproken wordt binnen de behandeling niet gedeeld mag worden met derden tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling. 
 
 • Registratie persoonsgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij maken géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.
 
 • Beroepsvereniging en Klachten en geschillen: Als therapeut is uw behandelaar gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien u het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen, eventueel in overleg met een vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de NFG). Deze is te bereiken via vertrouwenspersoon@de-nfg.nl. Als het niet lukt de klacht samen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen. Hierover via deze link meer informatie. Ons registratienummer van de NFG is 9563.